Yeni Süreçte Kavaklıdere Koleji

Lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation.

1. Önlem

Aile içerisinde Covid-19 belirtisi ya da tanısı bulunan temaslısı olan kişilerin kuruma alınmaması ve kurumun konu ile ilgili bilgilendirilmesi

2. Önlem

Öğrenciyi bırakan velinin dış kapıdan itibaren ayrılması ve öğrenciler ile kurum personeli dışında kimsenin içeriye alınmaması

3. Önlem

Okul girişinde ayakkabı temizliği için dezenfektan paspas

4. Önlem

Okul girişinde teması azaltmak adına geçişlerin temassız hale getirilmesi

5. Önlem

Okul girişinde danışma tarafından temassız ateş ölçme uygulaması salgın hastalık belirtisi olan kişilerin içeriye alınmaması ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi

6. Önlem

Okul girişinde kıyafet dezenfeksiyonu

7. Önlem

Okul girişinde maskesi olmayan öğrenciye maske ve siperlik temin edilmesi

8. Önlem

Kapı girişinde en az %70 alkol içeren el dezenfektanı standı

9. Önlem

Kapı girişinde ve her katta Covid-19’dan korunmak için 14 kuralı içeren afiş ve posterler

10. Önlem

Kapı girişinde danışma birimi tarafından ziyaretçilerin detaylı olarak kayıt altına alınması

11. Önlem

Danışma biriminde acil iletişim numaraları listesi

12. Önlem

Lobi ve sosyal dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi gözeterek fazla kişinin bir arada bulunmasının önlenmesi ve sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni

13. Önlem

Lobi ve sosyal dinlenme alanlarında hijyen ve maske kurallarına uyulmasının sağlanması

14. Önlem

Asansör kabinini kullanacak kişi sayısının sosyal mesafe korunacak şekilde sınırlandırılması

15. Önlem

Asansör kabininde bulunan kişilerin birbirlerine ters yönde, sırt sırta durmalarını ve kat tuşlarına elleriyle temas etmemelerini, tek kullanımlık mendil veya dirseklerini kullanmalarını ifade eden görseller yerleştirilmesi

16. Önlem

Ortak alanlarda yer alan kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, dolap kapakları gibi elle temasın yoğun olduğu yüzeylerin gün içinde saatte bir temizlenmesi ve dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi

17. Önlem

Öğretmenler odası girişinde alkol bazlı el antiseptiği

18. Önlem

Öğretmenler odasında tek kullanımlık bardakların kullanılması

19. Önlem

Bina girişlerinde, asansörlerde, katlarda ve sınıflarda bulunan bilgilendirme panolarında, yeni tip Korona Virüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması

20. Önlem

Her katta ve sınıf girişlerinde el dezenfektanı

21. Önlem

Her katta temassız atık kutuları

22. Önlem

El teması olmadan açılan sınıf kapıları

23. Önlem

Tüm sınıflarda ve kapalı alanlarda üretimi bizlere ait hava sterilizasyon cihazları

24. Önlem

Belirli periyodlarda düzenli olarak kapalı alanların (sınıf vb.) kontrollü şekilde havalandırılması ve dezenfeksiyonu

25. Önlem

Sınıflarda oturma düzeninin çapraz oturma düzenine göre düzenlenmesi ve öğrencilerin ayrı sıralarda oturmasının sağlanması

26. Önlem

Öğrencilerin birbirleriyle kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin alışverişini yapmamasının sağlanması

27. Önlem

Okul ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare, telefon, telefon kutuları ve öğrenci ders ekipmanlarının sık aralıklarla dezenfekte edilmesi

28. Önlem

Yemek servis personellerinin servis öncesi ve sonrası dezenfektanlar ile ellerinin dezenfekte edilmesi

29. Önlem

Yemekhane girişinde el dezenfektanları

30. Önlem

Yemekhane ve kantinde sosyal mesafeyi korumak için bariyerler

31. Önlem

Yemekhanenin masalar arası mesafe 1,5 metre olarak olacak şekilde düzenlenmesi

32. Önlem

Yemekhanede sandalyeler arası mesafe 60 cm olarak olacak şekilde düzenlenmesi

33. Önlem

Yemekhane ve kantin sıraları için sosyal mesafe kutucukları

34. Önlem

Yemekhane masalarında hava temasını kesmek ve sosyal mesafe oluşturmak için şeffaf seperatörler

35. Önlem

Yemekhane ve kantinde bulunan masalar ve mobilyaların üst kısmının öğrencilerin kullanımı sonrasında yemekhane ve kantin personelleri tarafından temizlenmesi ve dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi

36. Önlem

Yemekhane ve kantinde bulunan masaların üzerindeki menaj takımlarının tek kullanımlık olması ve her öğrencinin kullanımı sonrası yenileri ile değiştirilmesi

37. Önlem

Yemekhane ve kantinde kullanılan servis ekipmanlarının temizliğinin servis öncesi ve sonrası periyodik olarak yapılması ve dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi

38. Önlem

Yemekhanelerde, daha az sayıda kişinin aynı anda bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatlerinin ayarlanması

39. Önlem

Kültür ve Sanat Evi girişinde el dezenfektanları

40. Önlem

Kültür ve Sanat Evi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeninin sağlanması

41. Önlem

Kültür ve Sanat Evi’nde bulunan enstrümanların belirli periyodlarla sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi

42. Önlem

Öğrencilerin parayla temas etmemesi için “10’ların Kantin Kartı” uygulaması

43. Önlem

Menülerin bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde düzenlenmesi

44. Önlem

Ortak kullanım alanlarında maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipman atıklarına özel kapaklı atık kutuları bulundurulması

45. Önlem

Ortak kullanım alanlarında, yeterli sayıda, elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının bulundurulması

46. Önlem

Soyunma odalarında el antiseptiği bulundurulması ve kıyafetlerin çapraz şekilde asılması

47. Önlem

Lavabolarda el temasını azaltmak amaçlı sensörlü musluklar

48. Önlem

Lavabolarda antibakteriyel temizleyici jel ve sabunlar

49. Önlem

Lavabo çıkışlarında öğrencilerin ellerini dezenfekte ettikten sonra kapı kollarına el temasını sıfıra indirgemek için özel olarak yaptırdığımız peçete kutusu

50. Önlem

Lavabolarda zemin temizliği, klozetler, pisuvarlar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları temizliği ve sabunluk kontrolünün sıklıkla yapılarak ilgili alanlar belirlenen süre aralıklarında dezenfekte edilmesi

51. Önlem

Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personellerin, kişisel ve çevresel hijyene önem vermesi konusunda bilgilendirilmesi

52. Önlem

Temizlik personellerinin çalışırken maskeyle birlikte mutlaka eldiven kullanması

53. Önlem

Temizlik personelleri tarafından kullanılan eldiven ve maskelerin uygun şekilde çıkarılıp uzaklaştırılmasının sağlanması

54. Önlem

Teneffüs saatlerinin tedbirler kapsamında yeniden düzenlenmesi

55. Önlem

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin bahçe ve ortak alanlarda sosyal mesafeye uygun olarak hareket etmesinin sağlanması

56. Önlem

Her gün tüm okulun temizlenmesi ve haftada bir ilaçlı dezenfekte edilmesi

57. Önlem

Tüm öğretmenlere ve okul personeline yeterli seviyede maske temin edilmesi

58. Önlem

Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve personelimize yeni tip korona virüsün belirtileri, yayılma yolları ve alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme semineri yapılması

59. Önlem

Toplantı, görüşme ve eğitimlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi

60. Önlem

Yeni tip Korona Virüs salgınını dikkate alarak, mevcut acil durum planının ve risk değerlendirmelerinin güncellenmesi