Atölyeler

BİLİM ve GÖZLEM LABORATUVARLARI

Laboratuvar; merak, keşif, deney ve buluşun yaratıcılıkla buluştuğu bir dünyadır.Bu dünyada bilimsel bilgiler araştırılır, incelenir ve gözlemlenir. Bu nedenle laboratuvarda öğrencilerimiz bir konu hakkında araştırma yaparken zihninde canlandırmakla yetinmeyip deney de yapabiliyorlar. Yaşayarak, yaparak öğrenme modelinden yola çıkarak öğrencilerimiz öğrendiği bilgileri uygular ve ezberden uzaklaştırılır. Böylece deney ve gözlem yaparak konuların kalıcı olması sağlanır. Öğrencilerimize laboratuvarda çalışırken el becerilerini, problem çözme ve mantık yürütme becerilerini, yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışma sunuyoruz. Amacımız; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilerimize kazandırmaktır.

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ

Tasarım ve beceri atölyesi; bilim, sanat, spor ve kültür odaklı etkinlik ve uygulamaların yapıldığı işliklerdir.Duygu, düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişme büyük önem veren okulumuzda yaratıcılığı gelişmiş, derin düşünme, akıl yürütme, problem çözme gibi becerileri kazanmış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz, okulumuzda bulunan hayal ve tasarım atölyesinde yaratıcılıklarını renklerle buluşturarak kendilerini geliştirirken dans ve müzik atölyelerinde ise müzik ritmini dans ile bütünleştirirler. Kültür ve sanat evimiz ise öğrencilerimizin sanatla bütünleşerek özgürce düşünmeleri, kültür ve sanata dair bakış açısı kazanmaları ve son olarak bu bakış açılarını kültürle yaşatmaları amacıyla tasarlanmıştır.Bu atölyelerde gerçekleşen etkinliklerde tasarlamayı, üretmeyi ve paylaşmayı önceleyen, öğrenci merkezli, proje ve tasarım tabanlı yöntemleri öne çıkmaktadır.

Kurucu Mesajı

YABANCI DİL ATÖLYELERİ

Bu atölyelerde temel hedefimiz, yabancı dil eğitimine ek olarak öğrencilerimizin hem yeni ilgi alanları keşfedebilmeleri hem de yabancı dili yaşayarak ve kullanarak pekiştirmelerini sağlamaktır. Atölyemiz güncel yöntemlere uygun bir şekilde tasarlanmış, teknolojik açıdan tam donanımlı bir şekilde öğrencilerimize sunulmuştur.Amacımız,  onların yabancı dili bir bütün halinde kullanmalarını sağlamaktır.

MATEMATİK ATÖLYESİ

Matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik atölyemiz, sayıların renkli dünyasına götürmek üzere planlanmıştır. Matematik yarışmalarına, sınavlara ve olimpiyatlara yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü çalışma atölyesidir.

KODLAMA ve ROBOTİK ATÖLYELERİ

Atölyenin amacı çocukların robotik ve kodlama dünyasına giriş yapmalarını amaçlarken aynı zamanda  onlara kodlamanın temel kurallarını öğretmektir. Öğrencilerimizin yaratıcılığını teknolojiyi kullanarak ifade edebilmesi, algoritma mantığını uygulamalı olarak deneyimlemesi, mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmesi ve analitik düşünme becerilerini kullanması hedeflenmektedir.

Kavaklıdere Koleji İletişim Bilgileri


Atatürk Bulvarı No: 197 Kavaklıdere
Çankaya/Ankara

0312 468 18 18
bilgi@kavakliderekoleji.com

Pazartesi – Cumartesi 09:00 – 18.00

Sosyal Medya

İletişim

KVKK & GDPR

  • Çerez Politikası

Çerez Politikası

Deneme